Contactgegevens
T 078 - 20 43 004 078 - 20 43 004

Ik ben erfgenaam

Als erfgenaam van een dierbare kunt u bij de afwikkeling van een nalatenschap voor diverse lastige situaties komen te staan. De meeste erfgenamen vragen zich af hoe een nalatenschap moet worden afgewikkeld, maar ook of ze de nalatenschap moeten aanvaarden of verwerpen. Daarnaast kunt u via het testament van de overledene zijn benoemd tot executeur of is een familielid, waar u misschien niet zo goed contact mee heeft, benoemd tot executeur. Ook kan er onduidelijkheid ontstaan over hoe een nalatenschap administratief en fiscaal moet worden afgewikkeld of moet worden verdeeld over de erfgenamen. Rechtsbijstand Nederland kan u helpen bij uw zoektocht naar antwoorden in dit soort situaties.

Afwikkeling nalatenschap

Allereerst is het van belang te weten wie de nalatenschap gaat afwikkelen. Wanneer uw dierbare geen testament heeft opgemaakt zijn alle erfgenamen samen bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen.

U kunt de afwikkeling van de nalatenschap ook uitbesteden, maar hiermee moeten wel alle erfgenamen instemmen. De erfgenamen geven dan een volmacht af aan degene die de nalatenschap namens hen gaat afwikkelen. Wanneer er sprake is van een testament, waarin een executeur is benoemd, zal de executeur de nalatenschap afwikkelen.

Heeft u hulp nodig bij het zelfstandig afwikkelen van de nalatenschap of wenst u dat Rechtsbijstand Nederland de nalatenschap namens u afwikkelt, dan vindt u hier wat Rechtsbijstand Nederland voor u kan betekenen.

Executeur ongeschikt

Bent u van mening dat de executeur niet geschikt is om de afwikkeling van de nalatenschap te verzorgen en heeft u daar voldoende redenen en onderbouwing voor? Dan kunt u de rechtbank verzoeken de executeur te ontslaan. Dit is echter geen gemakkelijk proces. Rechtsbijstand Nederland kan u van advies voorzien en kan u tijdens deze juridische procedure bijstaan.

Aanvaarden of verwerpen

Nadat bekend is geworden dat u erfgenaam in een nalatenschap, is het van belang dat u bepaalt of u de nalatenschap wilt aanvaarden of verwerpen.

Als u een nalatenschap wilt aanvaarden, dan kan dat zuiver of beneficiair. Alleen als u een nalatenschap zuiver aanvaardt, krijgt u alle goederen en schulden van de overledene. Wanneer u de nalatenschap beneficiair aanvaardt, bent u niet in privé aansprakelijk als blijkt dat de schulden de baten overtreffen. Een voorwaarde daarbij is wel dat u de nalatenschap volgens de wettelijke regels afwikkelt.  

U kunt een nalatenschap ook weigeren. Dit heet verwerpen. U bent dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling ervan. U ontvangt niets, maar u bent ook niet aansprakelijk voor eventuele schulden.

Twijfelt u over uw keuze, dan kunt u voor advies terecht bij Rechtsbijstand Nederland.

Administratieve afwikkeling

De administratieve afwikkeling van een nalatenschap is niet altijd eenvoudig. U moet allereerst vaststellen wat de omvang van de nalatenschap is en daarna allerlei zaken afronden. Zo moeten abonnementen worden beëindigd, de woning worden ontruimd, de huur van een woning worden opgezegd, goederen of een woning worden verkocht en bankrekeningen worden opgeheven. Vervolgens is het van belang dat de aangifte erfbelasting en aangifte inkomstenbelasting goed worden verricht. Vooral het verzorgen van deze aangiften is niet eenvoudig. Rechtsbijstand Nederland kunt u inschakelen voor advies over hoe u de nalatenschap kunt afwikkelen.

Ondernemer

De afwikkeling van de nalatenschap van een ZZP’er of ondernemer is complex. Daarvoor is veel fiscale kennis nodig, maar ook kennis van hoe ondernemingen kunnen worden gestaakt of voortgezet.

Rechtsbijstand Nederland kan bij het overlijden van een ondernemer de zorg voor de onderneming tijdelijk overnemen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat een opvolger wordt gevonden om de onderneming voort te zetten of in het uiterste geval de onderneming en haar activiteiten te beëindigen. Dit geldt niet alleen voor kleine ondernemingen en ZZP’ers, maar ook voor de grotere ondernemingen met personeel. Rechtsbijstand Nederland draagt zorg voor de financiële, fiscale en personele afwikkeling hiervan.

Verdeling

Uiteindelijk wordt een nalatenschap verdeeld over de erfgenamen. Bent u het niet eens met de verdeling van de nalatenschap of weigert een van de erfgenamen mee te werken aan de verdeling, dan kan Rechtsbijstand Nederland u adviseren over een volgende stap. Wij kunnen u ook bijstaan in een eventuele juridische procedure

Ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij een van de bovenstaande situaties of heeft u vragen die betrekking hebben op het erfrecht of meer specifiek de afwikkeling van een nalatenschap? Dan helpt Rechtsbijstand Nederland u graag verder. Tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek vertellen wij u graag over onze werkwijze en de mogelijkheden die er voor u zijn. Neemt u vooral contact met ons op.

 

Contactgegevens T 078 - 20 43 004 078 - 20 43 004

94%

Scherpe tarieven, goedkoper dan de meeste notarissen

95%

20 jaar ervaring met de afwikkeling van boedels

100 dagen

Korte reactietijden

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang