Contactgegevens
T 078 - 20 43 004 078 - 20 43 004

Ik ben bewindvoerder

Als beschermingsbewindvoerder bent u verantwoordelijk voor het waarnemen van de vermogensrechtelijke belangen van uw cliënt. Dat betekent niet alleen het beheer van de financiële administratie, maar ook de afwikkeling van een eventuele nalatenschap die uw cliënt toekomt. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de afwikkeling van het bewind in het geval dat uw cliënt overlijdt. In beide gevallen krijgt u te maken met het erfrecht. Een rechtsgebied waarover behoorlijk wat onduidelijkheid bestaat in combinatie met bewindvoering.

Uw cliënt ontvangt een nalatenschap
Gedurende een bewind kan uw cliënt erfgenaam blijken en een nalatenschap ontvangen. Als bewindvoerder is het uw taak te zorgen voor de beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap, maar mogelijk ook voor de afwikkeling van de nalatenschap. Vooral als uw cliënt enig erfgenaam blijkt of andere familieleden niet voor de afwikkeling willen of kunnen zorgen.

Vervolgens wordt u als bewindvoerder geconfronteerd met een erfrechtkwestie die u mogelijk niet kunt overzien en waarvoor u geen aanvullende vergoeding ontvangt. U kunt ervoor kiezen de afwikkeling zelf te verzorgen of een derde partij in te schakelen, zoals Rechtsbijstand Nederland.

Uw cliënt wil de wensen na overlijden vastleggen
Ook mensen in het beschermingsbewind maken zich zorgen over wat er met hun nalatenschap gebeurt na hun overlijden en wie alles moet afwikkelen. Soms willen zij hun nabestaanden hier niet mee belasten. Als bewindvoerder kunt u uw cliënten hierbij helpen door een samenwerking met Rechtsbijstand Nederland voor te stellen.

Via een notaris kan dan in een testament worden vastgelegd dat Rechtsbijstand Nederland de nalatenschap na overlijden afwikkelt en welke wensen uw cliënt daarbij heeft. De zekerheid dat er een partij is die dit tegen die tijd oppakt, levert uw cliënten een stuk geruststelling op.

Uw cliënt overlijdt
Ook kan het zo zijn dat uw cliënt overlijdt en daarmee het bewind eindigt. U komt dan als bewindvoerder in een grijs gebied terecht. U heeft geen titel meer om te handelen, maar als u niets doet kunt u schade aan de nalatenschap veroorzaken. Daarnaast verlangt de toezichthoudend kantonrechter dat u in actie komt en een verklaring van erfrecht aanlevert.

Als voormalig bewindvoerder licht u de bij het bewind betrokken partijen in over het overlijden van uw cliënt, u ziet afrekeningen van inkomstenpartijen binnen komen op de beheerrekening en sommige vaste lasten kunt u nog voldoen als het saldo van de nalatenschap dat toestaat. In de rol van zaakwaarnemer kunt u wel op basis van redelijkheid en billijkheid een aantal laatste handelingen verrichten, maar u begeeft zich dan al op glad ijs.

Toch zal een verklaring van erfrecht moeten worden verkregen, zodat de kantonrechter uiteindelijk kan constateren dat alle erfgenamen uw laatste rekening en verantwoording hebben ondertekend en de nalatenschap aan de erfgenamen kan worden overgedragen.

In de meeste gevallen zorgen de erfgenamen of familieleden hiervoor en ontvangt u vanzelf een afschrift van de verklaring van erfrecht, zodat u uw werkzaamheden kunt afronden. Maar wat als u geen erfgenamen kent, er geen weet te bereiken of dat zij de nalatenschap onbeheerd laten?

In dat geval ligt het op uw pad als voormalig bewindvoerder zelf een partij in te schakelen, zodat in ieder geval een verklaring van erfrecht wordt verkregen. Hiervoor kunt u Rechtsbijstand Nederland inschakelen. Ook kunt u Rechtsbijstand Nederland inschakelen voor de afwikkeling van de nalatenschap als de erfgenamen daarin de weg niet weten.

Rechtsbijstand Nederland
Rechtsbijstand Nederland wikkelt nalatenschappen af voor of van de cliënten van bewindvoerders en doet dat tegen sterk gereduceerde tarieven. Ten opzichte van het notariaat wordt circa 40% bespaard op het tarief. Daarnaast zorgt de uitgebreide ervaring met de afwikkeling van boedels (zoals nalatenschappen) ervoor dat de benodigde werkzaamheden vlot worden verricht.

Uiteindelijk levert dat uw cliënt of de erfgenamen een financieel voordeel op. Als bewindvoerder levert het u gemak op en de zekerheid dat een nalatenschap op een professionele wijze, zonder dat u hiervoor de kosten draagt, wordt afgewikkeld.

Samenwerking
Rechtsbijstand Nederland is voor bewindvoerders hét alternatief voor de inschakeling van een notaris.

Rechtsbijstand Nederland heeft op verzoek van bewindvoerders een traject ontwikkeld voor cliënten in het beschermingsbewind die:
- een nalatenschap ontvangen;
- zijn overleden en waarvan de nalatenschap moet worden afgewikkeld.
Dit traject lijkt sterk op de werkzaamheden van notarissen, maar bevat alleen de noodzakelijk stappen en wordt goedkoper en sneller uitgevoerd.

Wij rekenen bij deze aanpak op de professionaliteit van de bewindvoerder. De bewindvoerder levert bij Rechtsbijstand Nederland de beschikbare informatie aan en daarna is het aan ons om de kwestie goed af te ronden.

Wij gaan graag met bewindvoerders in gesprek over een samenwerking. Tijdens een kennismakingsgesprek vertellen we u over onze werkwijze, de gemiddelde doorlooptijden en maken we een inschatting van het benodigde aantal uren voor een eventuele casus. Neemt u gerust contact met ons op.

Samen kunnen we voor cliënten in het beschermingsbewind een goedkopere en snellere afwikkeling van een nalatenschap verzorgen of ervoor zorgen dat het bewind en de nalatenschap op een efficiënte en prettige wijze worden afgewikkeld voor de erfgenamen en u. Neemt u hierover gerust contact met ons op.

Contactgegevens T 078 - 20 43 004 078 - 20 43 004

94%

Scherpe tarieven, goedkoper dan de meeste notarissen

95%

20 jaar ervaring met de afwikkeling van boedels

100 dagen

Korte reactietijden

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang