Contactgegevens
T 078 - 20 43 004 078 - 20 43 004

Mijn bewindvoerderskantoor werd begin 2018 benoemd tot bewindvoerder van een vrij vermogende, dementerende man. Vrij snel na de onderbewindstelling kwam hij helaas te overlijden. De dochter, zijnde de enig erfgenaam, was niet in staat de nalatenschap zelfstandig af te wikkelen, waardoor ze op mijn advies besloot Rechtsbijstand Nederland daarvoor te vragen.

Rechtsbijstand Nederland ging voor haar aan de slag en begon met het opvragen van het testament en gaf een notaris opdracht een verklaring van erfrecht op te stellen. In het testament stond dat de nalatenschap onder bewind zou moeten komen te staan. De voorgestelde testamentair bewindvoerder bleek niet langer bereid deze of andere taken op zich te nemen. Daarom vroeg de erfgenaam of mijn bewindvoerderskantoor wellicht tot testamentair bewindvoerder wilde worden benoemd, omdat dat vertrouwd voelde. Dat deed mijn kantoor graag, aangezien we ook bewindvoerder waren geweest voor haar vader.

Rechtsbijstand Nederland heeft daarna het verzoek aan de kantonrechter voorbereid en de erfgenaam geholpen met het indienen bij de rechtbank. Mijn kantoor werd benoemd tot testamentair bewindvoerder en Rechtsbijstand Nederland werd tegelijk benoemd tot (vervangend) executeur en afwikkelingsbewindvoerder.

Vervolgens werd de verklaring van erfrecht verkregen en kon de nalatenschap worden afgewikkeld. De woning werd ontruimd en de spullen werden keurig bij de erfgenaam, inmiddels mijn cliënt, afgeleverd. Ook een legataris ontving het bedrag waarop deze recht had op basis van het testament. Vervolgens werd met terugwerkende kracht bekeken of er vreemde transacties waren geweest in de tijd dat de overledene dementeerde, maar nog geen bewindvoerder had. Daar had ik zelf nog niet aan gedacht als bewindvoerder en gelukkig was het resultaat positief. Uiteindelijk werden de aangiften voor de inkomstenbelasting van de afgelopen jaren gedaan en ook de aangifte voor de erfbelasting.

Tot slot werd het spaargeld van de overledene, dat op de derdengeldenrekening van Rechtsbijstand Nederland stond, overgemaakt naar de beheerrekening van de bewindvoerder bij mijn kantoor. Sindsdien is het vrij gemakkelijk voor mijn kantoor de onder bewind gestelde nalatenschap te beheren.

Het fijne was dat Rechtsbijstand Nederland precies wist wat er moest gebeuren om de nalatenschap af te wikkelen en het testamentaire bewind aan te vragen. Het resultaat was een panklaar verhaal, wat voor mij als redelijk onervaren bewindvoerder op het gebied van erfrecht erg prettig was. Mijn cliënt was aanvankelijk best wel gespannen over hoe zaken zouden gaan verlopen. Uiteindelijk hoefde zij niet meer te doen dan naar een rechtszitting gaan, de inboedel ontvangen en een handtekening zetten bij de notaris. Voor haar was dat goed te overzien, waardoor de spanning verdween en zij nu prima tevreden is.

Reacties niet mogelijk

94%

Scherpe tarieven, goedkoper dan de meeste notarissen

95%

20 jaar ervaring met de afwikkeling van boedels

100 dagen

Korte reactietijden

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang