Contactgegevens
T 078 - 20 43 004 078 - 20 43 004

Afwikkeling nalatenschappen

Bij het afwikkelen van een nalatenschap komt veel kijken. De afwikkeling kan complex zijn, zeker als u hier nog niet eerder mee te maken heeft gehad. Rechtsbijstand Nederland richt zich op de afwikkeling van nalatenschappen in heel Nederland. Wij bieden een complete dienstverlening waardoor u zich kunt richten op de verwerking van het verlies van uw dierbare. Wij verzorgen alle juridische, administratieve en fiscale zaken op een overzichtelijke en transparante wijze voor alle betrokkenen. Hieronder ziet u de manieren waarop we dit voor u kunnen doen:

Executeur
De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van een nalatenschap. Een executeur wordt aangewezen in een testament. Dit kan één van de erfgenamen zijn, maar u kunt ook een buitenstaander als executeur benoemen, bijvoorbeeld als u uw erfgenamen niet wilt belasten met de afwikkeling.

U kunt Rechtsbijstand Nederland bij leven als executeur benoemen in uw testament zodat wij de wettelijke bevoegdheid hebben om na uw overlijden alles te regelen. Ook kunt u Rechtsbijstand Nederland inschakelen als u zelf benoemd bent tot executeur in het testament van iemand anders. Wij kunnen het executeurschap dan van u overnemen.

Volmacht
Heeft de overledene geen testament opgesteld waarbij een executeur is benoemd, dan zijn de erfgenamen samen verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. De erfgenamen moeten dan gezamenlijk contracten opzeggen, rekeningen betalen, een inventaris maken van de inboedel, etc.

Als de erfgenamen de nalatenschap niet zelf willen of kunnen afwikkelen of er tegenop zien, kunnen zij Rechtsbijstand Nederland machtigen de gehele afwikkeling van de nalatenschap te verzorgen.

Testamentair bewind
In een testament kan een bewindvoerder worden benoemd. Een bewindvoerder is een persoon die (eventueel tijdelijk) het bewind voert over hetgeen uit een nalatenschap wordt verkregen. De overledene kan zelf bepalen welke bevoegdheden hij of zij aan de bewindvoerder toekent. In sommige gevallen heeft de bewindvoerder zelfs de bevoegdheid om de nalatenschap zelfstandig te verdelen.

Rechtsbijstand Nederland laat zich ook benoemen tot testamentair-bewindvoerder.

Vereffenaar
Als er in een nalatenschap sprake is van schulden en één of meerdere erfgenamen hebben de nalatenschap beneficiair aanvaardt, dan moet de nalatenschap vereffend worden. Alle erfgenamen zijn dan gezamenlijk de vereffenaars. Daarnaast kan de rechtbank een vereffenaar benoemen op verzoek van een belanghebbende (met behulp van een advocaat) in de nalatenschap. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de erfgenamen het niet eens worden over de wijze waarop de nalatenschap wordt afgewikkeld. De vereffenaars hebben als taak de nalatenschap te beheren en te vereffenen. Dit houdt onder andere in dat de goederen van de nalatenschap verkocht moeten worden om voor voldoening van de schulden te zorgen.

Bent u erfgenaam of bent u belanghebbende in een nalatenschap? Dan kunt u Rechtsbijstand Nederland als vereffenaar laten benoemen.

Advisering executeur of gevolmachtigde bij afwikkeling
Rechtsbijstand Nederland biedt ondersteuning en/of advies aan executeurs en gevolmachtigden die in een testament of verklaring van erfrecht zijn benoemd. Wij kunnen taken uit handen nemen of onze kennis met u delen, zodat u kunt zorgen voor een goed verloop van de afwikkeling van de nalatenschap. Daarnaast kunnen wij u adviseren of ondersteunen bij geschillen tussen erfgenamen.

Advies op maat
Voor diverse vragen rondom de afwikkeling van een nalatenschap kunt u bij Rechtsbijstand Nederland terecht voor een advies op maat. Zo kunnen wij u adviseren bij juridische onderwerpen, erfbelasting en andere praktische aangelegenheden. Ook kunnen wij u uitleg geven over (de inhoud van) een testament.

Bemiddeling (bij verdeling erfenis)
Uit onderzoek blijkt dat er bij één op de drie nalatenschappen tijdens de afwikkeling een conflict tussen erfgenamen ontstaat. Zijn de verhoudingen tussen (enkele) erfgenamen bij de afwikkeling dusdanig verstoord dat dit de afwikkeling van de nalatenschap hindert, dan kunt u Rechtsbijstand Nederland vragen om te bemiddelen of u te voorzien van juridisch advies.

Wilt u weten hoe wij werken en wat we voor u kunnen betekenen? Bekijkt u dan onze werkwijze en onze tarieven of u neemt direct contact met ons op. Een kennismakingsgesprek is kosteloos. Wellicht helpt zo’n gesprek u naar een oplossing en anders helpen we u graag op weg met informatie en een advies.

Contactgegevens T 078 - 20 43 004 078 - 20 43 004

94%

Scherpe tarieven, goedkoper dan de meeste notarissen

95%

20 jaar ervaring met de afwikkeling van boedels

100 dagen

Korte reactietijden

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang